Vill du använda Joannas bilder?

Vill du använda Joannas bilder?

Vid användning av mina foton på sociala medier ska min logga synas. Finns ingen logga bilden så ska det på annat sätt framgå att det är mitt foto. Om möjlighet finns så ska mina sociala medier taggas i bilden. Önskas annan användning, vänligen kontakta mig via  mail.

If you want to use my photos on social medias my logo has to be seen or you have to make it obvious that I’ve taken the photo. If you wish to use my photo in any other way, please message me here or on my e-mail

Vill du använda Joannas bilder?

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close